Mennesker har investert i edle metaller i mer enn 5000 år, men nå ser det ut som dette er i ferd med å endre seg. Historisk har det nemlig vært gull som har vært den foretrukne havnen for investorer i turbulente tider, men nå ser det ut som kryptovaluta, og da primært Bitcoin har tatt en del av dette markedet. Spesielt på Wall Street og blant store industrielle investorer i USA har vi sett denne endringen det siste året.

Det er derfor på sin plass å stille spørsmålet om Bitcoin har blitt det nye gullet, eller om dette bare handler om en diversifisering for å ikke gå glipp av den eventyrlige oppgangen som kryptovaluta har opplevd de siste årene.

Kan Bitcoin bli som gull?

Noe av det som har gjort at investorer lenge har foretrukket gull er at det i perioder med høy volatilitet i aksje- og rentemarkedet har vært en mulighet til å plassere penger rentefritt, og med god beskyttelse mot inflasjon. De siste årene har derimot veksten i både fysisk gull og ETF-er knyttet til gull opplevd synkende omsetning.

Mye av dette skyldes at investorer har sett etter nye muligheter og at de i stadig økende grad handler Bitcoin fremfor å investere pengene sine i tradisjonelt gull. Men kan kryptovaluta ta over som den nye trygge havnen for investorer? Det er det både ja- og nei svar på dersom vi skal følge det generelle markedet i dag.

Bitcoin har en rekke lignende trekk som gull ved at verdien er assosiert med tilbud og etterspørsel, fremfor en reell verdi. Vi kan alltid diskutere om dette gjelder for gull, men i praksis er det edle metallet svært lite nyttig for annet enn smykker. Derfor er det markedet som avgjør om dette er en trygg investering eller ei, akkurat slik som med kryptovaluta.

Bør du handle gull eller Bitcoin?

Et spørsmål som stadig dukker opp er om man bør handle gull eller investere pengene sine i kryptovalutaer som Bitcoin. Her finnes det foreløpig ingen god fasit, men ettersom diversifisering er viktig for alle porteføljer kan det være et godt utgangspunkt å ha litt av begge deler. Det er liten tvil om at oppturen for kryptovaluta kan fortsette etterhvert som blockchain utvikler seg videre, men det er også greit å ha en trygg havn i form av gull som beskytter mot inflasjon på en mer langsiktig basis.

Det kan også være nyttig å kombinere de to, eller finne andre finansielle instrumenter som gir en potensiell eksponering mot begge deler uten at du trenger å holde verken Bitcoin eller gull fysisk. Spesielt på det amerikanske markedet finnes det en rekke ETF-er som tilbyr diversifisering mot underliggende verdier, og det ble på slutten av 2021 introdusert den første Bitcoin eksponerte EFT-en på markedet.

Oppsummering

Selv om Bitcoin har en rekke lignende trekk som gull for investorer er det for tidlig å si om den digitale valutaen kommer til å ta over plassen som foretrukket trygg havn. Imidlertid vil diversifiserte investorer gjøre lurt i å søke eksponering mot begge deler som en del av sin beskyttelse mot inflasjon og potensiell langsiktig avkastning.