Crowdfunding eller folkefinansiering er en form for kronerulling hvor en mangde mennesker er med på å finansiere noe. Dette kan være alt fra ett nytt produkt til oppussing av bygg eller sponsing av idrettslag. Crowdfunding kan deles inn i 3 kategorier. Belønningsbasert, Egenkapitalsbasert og Lånebasert.