Mange som ønsker å investere litt av sparepengene sine i fond er usikker på hvilke fond de bør velge. Et indeksfond er kun en av flere ulike typer fond, men det er en type som stadig blir mer populære blant investorer som er ute etter en plass på plassere sparepengene sine.

Aktive versus passive investeringer

Gjerne deler man investeringer inn i to hovedtyper, disse er aktive og passive investeringer. Dette gjelder også fond, og det er de passive fondene som gjerne kalles indeksfond.

Aktive investeringer går ut på å bruke kunnskapen sin for å gjøre kjøp og salg på gode tidspunkt. En av de mest kjente formene for aktiv investeringer er forex trading, og er fullstendig avhengig av personen som forvalter pengene.

Når aksjefond kalles aktive er det fordi forvalterne gjør aktive valg når de setter sammen aksjene i fondet, forvaltere kjøper aksjer som de forventer vil gjøre det bra, og avgjør når det kan være lurt å selge aksjene for å kjøpe noen andre som vil gjøre det bedre. Som belønning for arbeidet disse forvalterne gjør må man forvente høyere avgifter på aktive fond.

Passive investeringer handler ikke om finne det beste tidspunktet for å kjøpe og selge, og det inkluderer ikke for eksempel forex trading, i stedet inkluderer det å finne ting som man forventer vil gå opp over tid uavhengig av om man velger et godt tidspunkt for å gjøre. Et indeksfond er et klassisk eksempel på en passiv investering, mer om hva dette innebærer i neste seksjon.

Hva er et indeksfond?

Et indeksfond er et fond som har som mål å følge en indeks. En indeks er en samling av aksjer, slik som for eksempel den kjente S&P500 som følger 500 av de største selskapene i USA.

Forvalteren av et indeksfond prøver ikke å gjøre aktive valg for at fondet skal gjøre det bedre enn indeksen, i stedet er målet kun å følge indeksen. Fordi forvalteren ikke trenger å ta aktive valg er også kostnadene for deg som investor mye lavere enn ved et aktivt fond. Mens et aktivt fond gjerne kan koste mer enn 1% i året koster et indeksfond typisk rundt 0.2% i året.

Mange tenker at aktive fond er bedre fordi det er verdt å betale litt mer forvaltning dersom det betyr at forvalteren kan gjøre det bedre enn indeksen, men det viser seg at forvaltere i mange tilfeller ikke klarer dette. Så dersom forvaltere ikke klarer å gjøre det bedre enn indeksen, hvorfor ikke velge det billigste fondet?