Dersom du har flere lån du bemanner, så kan refinansiering være en mulighet for deg. Når du refinansierer så har du muligheten til å få bedre rentevilkår, og det kan også gi deg bedre oversikt over din egen økonomi. 

Hva er det?

Å refinansiere er å gjøre endringer på et allerede eksisterende lån som du har. Som oftest omhandler dette prosessen der du samler flere små lån til et sort lån, fordi det kan by på en rekke fordeler. Her er det særlig tre hovedgrunner som de fleste har for refinansiering av lån. Dette er: 

  1. Du får bedre rentebetingelser. 
  2. Du øker rammen på lånet.
  3. Du samler flere lån under ett lån. 

Oversikt over økonomien 

Økonomi er en stor og viktig del av livene til de aller fleste, og det er viktig at man har god innsikt og ikke minst oversikt over den. Du bør være klar over hvor du står økonomisk, og ha god kontroll på lånene dine. Dersom du har mange små lån fordelt utover flere långivere, så kan det være vanskelig å faktisk holde styr på hvordan økonomien er, og da kan det være smart å refinansiere. Ved å ha alle lånene samlet i et stort lån, så trenger du kun å bemanne det ene, go du har bare en långiver du betaler til. 

Rentefordeler og rask nedbetaling

To andre gode grunner til å vurdere refinansiering, er at du kan få bedre rentebetingelser, og dermed betale ned lånet ditt raskere. Renten har mye å si for den sammenlagte prisen for lånet ditt, go ved å samle flere lån til ett større lån med en rente, så kan du spare mye på rentekostnader. Da har du også mulighet til å betale mer ned på lånet per termin periode. 

Refinansiering på 1-2-3

Dersom du mener refinansiering kan være en god ide for deg, så er det enkelt å komme i gang med prosessen. Det hele skjer med disse enkle stegene: 

  1. Dann deg en oversikt over lånene du allerede har. Hvem har du lånt av, hvor mange lån er det snakk om, og hvor mye skylder du?
  2. Sammenligne ulike tilbud på markedet. Det er mange som tilbyr refinansiering, og det er lurt at du sjekke ut hvilke forskjellige muligheter du har og kan få fra de ulike. 
  3. Send inn en lånesøknad. Når du er klar for å søke om refinansiering hos tilbyderen du har valgt, så kan du sende inn en søknad på nett for å sette i gang prosessen. 

Budsjettering og lån

Det er en god ide å ha et månedlig budsjett å følge, slik at du har bedre kontroll på utgifter og inntekter. Dette er enda viktigere dersom du har lån, fordi du har ansvar for at terminbeløpene blir betalt, og at du kan bemanne lånene dine. Derfor bør terminbeløpet skrives inn i budsjettet ditt, slik at du enkelt kan se hvor mye du har til overs å bruke på andre utgifter i hverdagen. 

I et budsjett er det vanlig å skille mellom faste og variable utgifter, som betegner statusen på selve utgiften. de som er faste er helt eller relativt like over en lang periode, og er noen du får en fast regning på. Dette kan for eksempel være husleie, strøm, abonnement, nedbetaling av lån og lignende. Disse må du være ekstra obs på når du lager budsjettet ditt, ettersom de alltid vil oppstå. 

De aller fleste nordmenn kommer til å oppleve en låneprosess i livet sitt, eller har kanskje allerede gjort det. Når man låner penger er det viktig at man vet hva betingelsene for lånet er, hvor mye det kommer til å koste og eventuelle muligheter man har for refinansiering. Sistnevnte kan nemlig være smart for mange, og en god mulighet for å få bedre vilkår for lånet sitt.