Selv om det kan høres rart ut, kan man faktisk lære en rekke nyttige punkter om økonomi ved hjelp av pengespill på nett. Spesielt det å studere erfarne spillere som aktivt spiller på nett kan bidra til å gi en bedre forståelse for risk management, samt hvordan man kan få mest mulig utbytte av potensiell avkastning. Derfor skal vi se nærmere på noen av de mest nyttige lærdommene vi kan hente fra pengespill på nett.

Bank management

Noe vi raskt lot oss fascinere over var hvor god kontroll erfarne hadde på din spillerkonto. Her handlet det ikke bare om å vite hvor mye man har satt inn på kontoen, men også hvor man har mottatt i innskuddsbonus, gevinster og tap. Noen av spillerne vi har sett på kunne vise til Excel ark med side på side med tall, nesten som en bankkonto med månedlig utskrift.

For investorer og deg som ønsker å forbedre den personlige økonomien din vil det være nyttig lærdom i dette. En av de viktigste tiltakene du kan ta når du først skal begynne å rydde opp i økonomien, eller bare ønsker å oppnå en bedre avkastning – er å ha full kontroll på hvor hver eneste kroner befinner seg. Dette vil gjøre det mulig å oppdage dårlige transaksjoner, penge tyver og ikke minst kostnader som du egentlig kan kvitte deg med.

Overvåk risikoen din

Risk Management er like viktig på pengespill som det er i investeringsstrategier. Her handler det om å spre risikoen din godt nok, men samtidig ikke for mye. Måten profesjonelle spillere benytter units (pengeinnsatser) vil derfor være en utmerket lærdom i risk management. De fleste vil spille på en rekke potensielle markets (utfall) på en eller flere kamper med bestemte beløp fremfor å putte alt på en hest eller kamp.

Hensikten med dette er at man skal kunne dekke inn tapene sine dersom det er feil i analysene, samt veie opp for dårlige dager ved at man kan hedge innsatsen sin. Det samme gjelder for aksjer der du alltid bør diversifisere porteføljen din på ulike sektorer og selskaper, men ikke kjøpe så mange aksjer at det utsletter gevinst potensialet ditt.

Minimer tapene dine

Sist, men ikke minst er det viktig å minimere tapene dine. Dette er en typisk feil mange nye aksjeinvestorer begår ved at de tviholder på en aksje som har tapt seg mye i håp om at utviklingen skal snu. Imidlertid er det viktig å huske at det er forskjell på generell markedsuro og utslagsgivende hendelser på enkeltselskaper.

Eksempelvis vil det til tider oppstå markedsuro (slik som 2007/2008) som kan by på unike kjøpsmuligheter for investorer. Imidlertid er det viktig å skille slike muligheter fra mer langvarig motstand som noen selskaper kan oppleve på grunn av endringer i forretningsdrift eller vilkår for suksess. Dersom man skulle oppleve sistnevnte er det viktig at man går gjennom analysen sin på nytt, vurderer om noe utslagsgivende har endret seg og deretter gjør en ny vurdering basert på dette grunnlaget.