Ett budsjett kan settes opp ved å føre ned forventet inntekt og forventet utgifter i ett sjema. Det finnes en mengde eksempler og maler på dette som kan lastes ned og redigeres/endres.